Montering av klimatanläggning för flygel

Andersson Piano och Flygelteknik är certifierad att montera Damp Chaser klimatanläggning. En klimatanläggning till en flygel skapar ett mikroklimat runt resonansbotten och döljs under flygeln. Det enda som syns ovanifrån är...

...lamporna.

Så här ser det ut underifrån...

Hela anläggningen döljs av ett svart tyg som samtidigt ökar effekten på anläggningen.

 

29 Oct 2017