Fotogalleri

 

Andersson Piano och Flygelteknik stämmer och justerar

pianon och flyglarna i Göteborgs södra skärgård.

 

Andersson Piano och Flygelteknik har intonerat och justerat Steinway-

flygeln i Styrsö kyrka, i Göteborgs södra skärgård.

 

Här stämmer jag flygeln inne på Ryska Federationens 

konsulat i Göteborg inför konsert, hösten 2016