Andersson Piano stämmer flygeln på Park Avenye Hotel, Göteborg

I början på Oktober 2019 stämmer Andersson Piano och Flygelteknik flygeln på Park Avenye Hotel i Göteborg.

2 Jan 2020