Prislista

Uppdaterad 190801

Kategori                                SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                   1264                  1580

Reskostnad                                     38/mil                   47.50

Restidsersättning >15 min              256/tim               320

Reparationer/justeringar               600/tim               750

Fakt avg                                              32                        40

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors