Prislista

Uppdaterad 230801

Kategori                                SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                   1520                  1900

Bilkostnad                                       56/mil                   70

Restidsersättning                            352/tim               440

Reparationer/justeringar               720/tim               900

Fakt avg                                              32                        40

 

Bilkostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: Utgår oftast från Viskafors. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder. Restiden slås ihop och delas mellan kunderna varje kalenderdag

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish, kontant och faktura (föredrar via mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors

Får ofta frågor om totalpris. Så här KAN en faktura se ut inkl moms:

Pianostämning     1800

Bilkostnad 6 mil    420  (18 mil delat på 3 kunder)

Restid 40 min        277  (2 timmar delat på 3 kunder)

Totalt:                   2497 SKR