Prislista

Uppdaterad 190122

Kategori                                SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                   1240                  1550

Reskostnad                                     36/mil                   45

Restidsersättning >15 min              240/tim               300

Reparationer/justeringar               600/tim               750

Fakt avg pappersfaktura                  32                        40

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors