Prislista

Uppdaterad 200801

Kategori                                SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                   1320                  1650

Reskostnad                                     40/mil                   50

Restidsersättning >15 min              280/tim               350

Reparationer/justeringar               640/tim               800

Fakt avg                                              32                        40

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors