Prislista

Uppdaterad 220214

Kategori                                SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                   1400                  1750

Bilkostnad                                       40/mil                   50

Restidsersättning                            316/tim               395

Reparationer/justeringar               680/tim               850

Fakt avg                                              32                        40

 

Bilkostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: Utgår oftast från Viskafors. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder. Restiden slås ihop och delas mellan kunderna varje kalenderdag

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish, kontant och faktura (föredrar via mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors