Om mig, Urban F Andersson

30 års erfarenhet

Auktoriserad medlem i SPTF, Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening

1989    Utbildad piano tekniker

1990    Medlem SPTF

1990    Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan Stockholm

1993    Grand Piano Course, Yamaha, Hamamatsu Japan

1997    Grand Piano Master Course, Yamaha, Hamamatsu Japan

1998    Steinway justeringskurs Artisten, Göteborg

2016    Tore Persson, Steinway, sommarakademi, Stockholm   

Tränad av Steinway

Tränad av Yamaha

Medlem Europiano